Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Posted by / 21-Dec-2020 14:54

Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu.

Ngayon nais ko naman bigyan pansin kung paano nagsimula ang kristiyanismo sa Pilipinas.

Ang mga dayuhang kastila ang nagpakilala ng kristiyanismo dito sa bansa at ito ay naganap noong 1521.

Legazpi noong 1571, kaya tinatawag na siyang noong Raha Matanda. Naipaliliwanag ang paglitaw na ito sa pagsiyasat sa mga piryodong glasyal at inter-glasyal.

Malinaw din sa henealohiya ng angkan nito na may anak si Raha Matanda, si Ambrosio. Sa panahong glasyal, nagyeyelo sa matataas na lugar ng mundo at dulot nito, bumababa ang lebel ng tubig dagat.

Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).

Sinasabing napagaling ng isa sa tauhan ni Magellan ang apo ng Rajah na may karamdaman kaya ito ang nagbigay daan upang magpabautismo ang Rajah at Reyna pati ang mga alagad nito sa isang misa na dinaos, yun rin ang kauna-unahang misa na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatat’wa ang Relihiyong Islam at ipinayakap ang Relihiyon ng mga Kastila ang Kristiyanismo sa dulo ng Espada.

Ngunit ang mga tapat na Muslim ay pinili pa ang libingan kaysa lisanin ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-59ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-5ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-75

Nong Hunyo 3, 1571 ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay sa baybay dagat ng Tundo.